تبلیغات
:::...عاشقانه ها...::: - اس ام اس دوست دارم _3_


:::...عاشقانه ها...:::

"اس ام اس دوست دارم"

WWW.love3tan.mihanblog.comآپلود سنتر عکس رایگان


د

د

د

دو

دو

دو

دوس

دوس

دوس

دوسه تا میشه شیش تا !!! چیه فكرز كردی میخوام بگم دوست دارم؟!

كور خوندی! من:

‌« میمیرم برات »

آپلود سنتر عکس رایگان


اگه روزی فهمیدی 1000 نفر دوست دارن بدون یكیش منم

اگه یه روز فهمیدی 100 نفر دوست دارن  یادت باشه یكیش منم

اگه یه روز متوجه شدی 10 نفر دوست دارن یادت باشه منم یكیشم

اگه یه روز فهمیدی فقط 1 نفر دوست داره مطمئن باش اون یك نفر منم

و اگه یه روز فهمیدی هیچ كس دوست نداره بدون من مردم...

"اس ام اس های بیشتر در ادامه مطلب"

د

د

د

دو

دو

دو

دوس

دوس

دوس

دوسه تا میشه شیش تا !!! چیه فكرز كردی میخوام بگم دوست دارم؟!

كور خوندی! من:

‌« میمیرم برات »

آپلود سنتر عکس رایگان


اگه روزی فهمیدی 1000 نفر دوست دارن بدون یكیش منم

اگه یه روز فهمیدی 100 نفر دوست دارن  یادت باشه یكیش منم

اگه یه روز متوجه شدی 10 نفر دوست دارن یادت باشه منم یكیشم

اگه یه روز فهمیدی فقط 1 نفر دوست داره مطمئن باش اون یك نفر منم

و اگه یه روز فهمیدی هیچ كس دوست نداره بدون من مردم...

آپلود سنتر عکس رایگان


اینو ترجمه كن:

( w9>ت  I>/p     )

فارسی بخونش!

بابا بی سواد نوشتم دوست دارم!


آپلود سنتر عکس رایگانهر وقت بهت میگم دوستت دارم میخندی، پس یه دل سیر بخند چون به اندازه تموم خنده های قشنگت دوستت دارم.
آپلود سنتر عکس رایگانماهی بدون آب فدا میشه

ماهیتم، تو آبی، فدات بشم الهی !!!


آپلود سنتر عکس رایگان


چو قلب شب تاریک تنهایی هایم دوستت دارم
چو بامداد خوش دوستت دارم
به یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدار
چه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم
آپلود سنتر عکس رایگانبیب بیب بیب
فکر کردی بوقه ؟؟؟ نه بابا
میخوام بگم بی برو برگرد دوستت دارم
آپلود سنتر عکس رایگانگل را یک روز
تو را هر روز
گل را تا وقت پژمردن
تو را تا وقت مردن
دوستت دارم
آپلود سنتر عکس رایگاناگر یک آسمان دل را به قسط عشق بردارم
میان عشق و زیبایی تو را من دوست می دارم
آپلود سنتر عکس رایگانمی توان پر کرد فاصله هایی بلند را با یک پیام ساده و کوتاه
کافیست بنویسی : دوستت دارم
آپلود سنتر عکس رایگاندوثت دارم را با ث نوشتم تا بدونی ثانیه ها را به امید دیدارت طی می کنم
آپلود سنتر عکس رایگانتورا در قلب شعرم میگذارم
به نام عشق آن را می نگارم
تمام حرف من در شعر این بود
تو را تا بی نهایت دوست دارم

آپلود سنتر عکس رایگان


صدای تپش قلبم را میشنوی که فریاد میزند دوستت دارم
آپلود سنتر عکس رایگاندوست داشتن رو باید از برگ درخت آموخت وقتی زرد می شه
وقتی می میره
وقتی از درخت جدا می شه
بازم پای همون درخت می افتهآپلود سنتر عکس رایگان


دوست دارم به توان N
نظر یادتون نره ها!!!


نوشته شده در پنجشنبه 5 مرداد 1391 ساعت 09:59 ق.ظ توسط محمد امین نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : max-theme